Privacy Statement

Wij hechten belang aan uw privacy

Wij bedanken u voor uw interesse in onze organisatie en onze producten en diensten. Uw privacy vinden wij belangrijk, en we willen dat u zich veilig voelt bij uw bezoek aan onze site. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens is een erg belangrijke prioriteit voor ons. Uiteraard respecteren we de bepalingen van de Duitse wet inzake gegevensbescherming. Om deze website te gebruiken, dient u de onderstaande privacyverklaring te hebben gelezen en aanvaard.We willen u laten weten welke informatie we online verzamelen, waarom we dat doen en hoe we die informatie gebruiken. We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd, niet alleen door ons, maar ook wanneer gegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners.


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende de persoonlijke of materiële situatie van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Dit omvat gegevens als uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens op te geven om onze website te gebruiken. Maar in sommige gevallen hebben we uw naam, adres en eventuele andere gegevens wel nodig om u de gewenste service te verlenen.

Die informatie hebben we bijvoorbeeld ook nodig om u informatie te bezorgen, door u bestelde goederen te verzenden of individuele vragen te beantwoorden. In die gevallen zullen we u specifiek wijzen op het gebruik van die gegevens. Verder zullen we enkel gegevens opslaan en verwerken die ons vrijwillig of automatisch werden bezorgd.

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, zullen we doorgaans enkel die gegevens verzamelen die we nodig hebben om de betrokken dienst te kunnen leveren. Indien we u daarbij om bijkomende gegevens vragen, dan dient u die enkel te bezorgen als u dat ook echt wenst. We verwerken uw persoonsgegevens enkel om de gevraagde dienst te leveren en om onze eigen legitieme bedrijfsbelangen te vrijwaren.


Waarom houden wij persoonsgegevens bij

We gebruiken de (persoons)gegevens die u ons hebt bezorgd doorgaans enkel om uw vragen te beantwoorden, om uw bestellingen te verwerken of om u toegang te verlenen tot specifieke informatie of aanbiedingen.

Wij, of een van onze aangeduide dienstverleners, kunnen ook wensen uw persoonsgegevens te gebruiken ter ondersteuning van onze klantenrelaties, door u informatie te bezorgen over productaanbiedingen die mogelijk interessant zijn voor u of die ons in staat stellen om onze dienstverlening beter af te stemmen op de noden van onze klanten. Alle hierin beschreven bepalingen inzake gegevensbescherming worden op dezelfde wijze nageleefd door aangeduide dienstverleners.

Wij zijn bevoegd om uw gegevens aan de bevoegde autoriteiten door te geven, voor zover zij uw gegevens met het oog op de naleving van de wettelijke bevoegdheden (bijvoorbeeld wetshandhaving) in individuele gevallen onderzoeken.

We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhandelen of door te spelen aan externe partijen.


Elektronische verzameling van andere dan persoonsgegevens

Wanneer onze website wordt gebruikt, worden de volgende gegevens opgeslagen voor organisatorische en technische redenen: de namen van de bezochte pagina’s, de browser en het besturingssysteem van de bezoeker, de datum en het tijdstip van het bezoek, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en hun IP-adres.

Deze technische gegevens worden anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd, zodat we onze websites kunnen blijven optimaliseren en de content ervan doorlopend aantrekkelijk kunnen houden. Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde systemen en kunnen niet worden gebruikt om een individu op te sporen. Uw persoonsgegevens en privacy zijn dan ook te allen tijde beschermd.Cookies

Als u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat we informatie op uw computer opslaan in de vorm van een cookie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Tijdens dit proces worden absoluut geen persoonlijke gebruiksgegevens opgeslagen, enkel IP-adressen.


Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om te weten te komen hoe u reageert op de inhoud van onze website en om uw ervaring bij het bezoek aan onze website te verbeteren. Er zijn bijvoorbeeld cookies die uw taal of voorkeuren onthouden, zodat u deze keuzes niet steeds opnieuw hoeft te maken wanneer u terugkeert naar onze website.


Welke soorten cookies gebruiken wij?

Eigen cookies worden over het algemeen gebruikt om taal- en locatievoorkeuren vast te stellen of basisfuncties van de site te ondersteunen.

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die gebruikt worden om u te onthouden tijdens uw bezoek aan de website. Deze cookies vervallen wanneer u de internetbrowser sluit.

Tracking cookies zijn indirecte permanente cookies die gebruikt worden om uw surfgedrag te achterhalen en kunnen dus gebruikt worden voor statistische doeleinden. De statistieken van deze website houden we bijvoorbeeld bij met behulp van cookies via Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google. Die informatie gebruiken we om uw bezoek aan onze website te analyseren. Zo weten we o.a. welke pagina’s onze bezoekers het vaakst raadplegen, welke browser gebruikt wordt of hoe lang iemand op onze website vertoeft. Dankzij die gegevens van Google Analytics kunnen we onze website continu optimaliseren.


Cookies weigeren en verwijderen

Via uw browser instellingen kunt u alle of bepaalde cookies verwijderen. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van alle cookies, de werking van deze website kan aantasten. Voor informatie over het beheer van cookies volgens type browser, kunt u op de volgende links klikken: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Internet Explorer.


Kinderen

Al wie jonger is dan 18 jaar, mag ons geen persoonsgegevens bezorgen zonder de toestemming van een ouder of een voogd. We vragen geen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar, we verzamelen ze niet en we sturen ze ook niet door naar derden.


Beveiliging

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie of ongeoorloofde toegang. Al onze werknemers en alle derden die betrokken zijn bij de verwerking van de gegevens, zijn verplicht de Duitse wet inzake gegevensbescherming na te leven en garanderen de nodige confidentialiteit bij het verwerken van persoonsgegevens.Wanneer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, worden deze bij verzending versleuteld om misbruik door derden te vermijden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu herzien om nieuwe technologische ontwikkelingen te integreren.


Webanalyse-Dienste (Google Analytics)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kan de opslag van data gegenereerd door cookies en gerelateerd aan het gebruik van deze website ( incl. Uw IP adres) als het verwerken van data door Goolge tegengaan door volgende browser add-on te downloaden en installeren via volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als Uw web browser de bovenstaande link naar de browser add-on van Google niet ondersteund, kan u de opslag bij Google Analytics tegengaan door te klikken op de volgende link. Een opt-out cookie zal de opslag van Uw data tegengaan wanneer uw de website in de toekomst bezoekt: Deactiveer Google Analytics.
 

Voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy, zie http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ . Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics code „gat._anonymizeIp();“ is uitgebreid tot een anonieme verzameling van IP-adressen om ervoor te zorgen (de zogenaamde IP-masking.).


Wijzigingen aan onze bepalingen inzake gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor om onze maatregelen inzake beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen, indien dat noodzakelijk zou zijn omwille van technologische ontwikkelingen. In dat geval zullen we ook onze privacy-informatie dienovereenkomstig aanpassen. We vragen u dan ook ervoor te zorgen dat u steeds verwijst naar de meest recente versie van onze privacyverklaring.


Disclaimer met betrekking tot content op gelinkte externe sites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van externe links die op onze websites kunnen voorkomen. Als we links opnemen, trachten we ervoor te zorgen dat ze eveneens voldoen aan onze normen inzake gegevensbescherming en beveiliging. We hebben echter geen controle over de mate waarin andere aanbieders van websites de bepalingen inzake gegevensbescherming en beveiliging naleven. Voor meer informatie over het privacybeleid van die aanbieders verwijzen wij u dan ook naar de respectieve websites.


Recht op informatie

U kan te allen tijde informatie opvragen over de persoonsgegevens die wij over u bijhouden. Indien u dergelijke informatie verlangt, verzoeken wij u dit schriftelijk te melden aan onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.


Recht op annulering

Verder kunt u ook uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Gelieve dit indien nodig schriftelijk te laten weten aan onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.


Vragen, voorstellen, klachten

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan rechtstreeks contact op met ons op.

Verantwoordelijke gegevensbescherming:
WITTENSTEIN BVBA
Vaartstraat 90 / 201
B-9270 Kalken

Phone: +32 (0) 9 / 326.73.80
Fax: +32 (0) 9 / 345.48.13
E-mail: info@wittenstein.biz