cyber® iTAS® system
voor automatisch geleide voertuigen

cyber® TAS actuator – Servoactuator met hoge vermogensdichtheid en sectorspecifieke uitrustingspakketten.